SMK Convent Bukit Nanas

Misi & Visi

SMK CONVENT BUKIT NANAS

KUALA LUMPUR

PANITIA SAINS TERAS

HALA TUJU

  • 1.1 Visi Panitia : Panitia Sains Teras di puncak kecemerlangan kurikulum menjelang 2010.
  • 1.2 Misi Panitia : Meneruskan Kecemerlangan Dalam Bidang Kurikulum Sama Ada Kuantiti Mahupun Kualiti.
  • 1.3 Moto : Mermatabatkan Dan Merealisasikan Budaya Sains Dalam Kehidupan.